Forums

Forum Topics Posts Last post
No new posts
Toto fórum slúži na podporu užívateľov SIVVP. Sem môžete písať svoje postrehy, návrhy a otázky o prihlasovaní pomocou ssh, frontovom systéme, spúšťaní jobov a optimalizácii výpočtových úloh. Môžete nás kontaktovať aj na emailovej adrese hpcsupport [at] savba [dot] sk alebo na telefónnom čísle +421 2 3229 3109.

This forum is dedicated to SIVVP consumer support. Here you can post your observations, suggestions and questions concerning ssh access, the scheduling system, job submission and job optimization. You can also contact us by email: hpcsupport [at ]savba [dot] sk or phone: +421 2 3229 3109.
2 2
No new posts
Toto fórum slúži na diskusiu o užívateľských projektoch a ich výstupoch. Sem môžete písať postrehy a otázky týkajúce sa vytvárania projektov, prideľovania výpočtového času a zbierania výstupov projektov. Tu môžete diskutovať aj o čiastkových alebo finálnych výsledkoch dosiahnutých pomocou SIVVP.

This forum is dedicated to discussing user projects and their results. Here you can post observations and questions concerning the creation of projects, computing time allocation and publication collection. You can also use it to discuss partial or final results achieved with the help of SIVVP.
0 0 n/a
No new posts
Toto fórum slúži na diskusiu o procese registrácie. Sem môžete písať svoje postrehy, návrhy a otázky týkajúce sa registrácie. Užívatelia pochádzajúci z partnerských inštitúcií SIVVP sa registrujú vo svojich domovských inštitúciách. Registráciu ostatných užívateľov spravuje Výpočtové stredisko SAV prostredníctvom tejto stránky.

This forum is dedicated to the process of registration. Here you can post your observations, suggestions and questions about registration. Users coming from partner institutions of SIVVP must register at their home institutions. Other users will be registered through this site.
0 0 n/a
No new posts
Toto fórum slúži na diskusiu o softwari dostupnom pre užívateľov SIVVP. Sem možete písať postrehy a otázky týkajúce sa zabezpečeného programového vybavenia ako aj požiadavky na chýbajúci software. Súpis dostupných softwarov môžete nájsť na domovských stránkach partnerov SIVVP.

This forum is dedicated to software available for the users of SIVVP. Here you can post observations and questions concerning the currently available programs as well as suggestions for future software acquisitions.
4 5
No new posts
Toto fórum slúži na diskusiu o témach nezahrnutých v ostatných fórach. Prosím píšte akékoľvek postrehy a návrhy týkajúce sa projektu SIVVP.

This forum is dedicated to discussing the topics not coverd by the other forums. Please feel free to post any suggestions and observations concerning the SIVVP framework.
9 11