1. Výzva na predkladanie projektov na využívanie superpočítača Aurel v roku 2016

Projektový výbor pre vyskovýkonné počítanie na SAV (PV HPC) otvára výzvu pre predkladanie projektov na využívanie superpočítača Aurel v roku 2016. Do výzvy sa môžu zapojiť všetci pracovníci akademických inštitúcií na Slovensku. Uzávierka 1. kola výzvy na rok 2016 bude k 15.1.2016, s vyhodnotením do 31.1.2016.

Svoje žiadosti o strojový čas môžete podávať na registračnom portáli SIVVP register.sivvp.sk, v sekcii vytvoriť projekt, kde nájdete aj krátke vysvetlenia k jednotlivým poliam.

Štatút PV HPC predpokladá spolufinancovanie prevádzky zo strany používateľov vo výške 40% nákladov na elektrickú energiu. Chápeme však, že môže trvať istú dobu, kým sa nové požiadavky premietnu do grantov, preto žiadosť obsahuje aj pole, v ktorom žiadateľ uvádza výšku príspevku, ktorý reálne zabezpečí.

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, kontaktujte nás na emailovej adrese hpcregister[at]savba.sk alebo prostredníctvom nášho tiketovacieho systému.