Projekty

Výpočtové stredisko SAV

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Žilinská univerzita Technická univerzita v Košiciach Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach

Ústav informatiky SAV v Bratislave

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici