Registračný portál SIVVP

Vitajte na stránkach registračného portálu Slovenskej infraštruktúry pre vysoko výkonné počítanie (SIVVP).

Národný projekt Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie (SIVVP) bol vyhlásený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci operačného programu Výskum a vývoj z financií Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Hlavným cieľom SIVVP je zriadenie regionálnych superpočítačových a gridových centier na pracoviskách Slovenskej akadémie vied a slovenských univerzitách. Vybudovanie počítačovej infraštruktúry na báze superpočítačov a gridov znamená zabezpečenie realizácie veľmi zložitých numerických výpočtov pre oblasti výskumu a vývoja. Viac infromácií o projekte nájdete na stránke www.sivvp.sk.

Registračný portál bude slúžiť na registráciu a správu používateľov, ktorý majú záujem o pridelenie výpočtových zdrojov SIVVP. Používatelia pochádzajúci z partnerských inštitúcií SIVVP sa musia registrovať vo svojich domovských inštitúciách. Registráciu ostatných používateľov bude spravovať Výpočtové stredisko SAV prostredníctvom tejto stránky. Ak ste prvým žiadateľom o konto z organizácie, ktorá nepatrí medzi partnerov SIVVP, pred registráciou nás prosím kontaktujte na emailovej adrese hpcregister [at] savba [dot] sk

Proces schvaľovania nových používateľov bude prebiehať nasledovne:

  1. Nový používateľ si vytvorí konto na stránke register.sivvp.sk
  2. Používateľ emailom potvrdí pravosť svojej mailovej adresy
  3. Na zvolený email bude používateľovi poslaný mail s registračnými údajmi
  4. Používateľove registračné detaily budú overené, jeho konto na registračnom portáli bude schválené a bude mu vytvorené testovacie konto na výpočtových zdrojoch SIVVP. Potvrdenie schválenia spolu s ďalšími informáciami bude zaslané na používateľov email.