Vlastnosti a katalytická účinnosť chirálnych metalocénov

Abstrakt: 

Chirálne metalocény ako napríklad deriváty ferocénu, zirkonocénu alebo titanocénu majú rôznorodé využitie v asymetrickej katalýze, polymerizáciách ale aj ako potenciálne liečivá. Štúdium ich vlastností a ich reaktivity (predovšetkým tranzitné stavy stereoselektívnych reakcií katalyzovaných pomocou ferocénových katalyzátorov) pomocou DFT výpočtových metód umožní lepšie pochopiť viaceré dôležité syntetické transformácie využiteľné napríklad pri syntéze liečiv.

Odbor: 
organická chémia
Vedecká časť: 

Cieľom projektu je pomocou DFT výpočtov preskúmať vlastnosti metalocénových katalyzátorov a tranzitné stavy dôležitých stereoselektívnych reakcií, ktoré katalyzujú s dôrazom na ich stereochemický priebeh a štruktúrne vzťahy medzi katalyzátorom a substrátmi.

A. Malastová, J. Vallo, A. Almássy, M. Pitoňák, P. Neogrády, R. Šebesta, Eur. J. Inorg. Chem., 2017, 483.
V. Bariak, A. Malastová, A. Almássy, R. Šebesta, Chem. Eur. J., 2015, 21, 13445.
A. Škvorcová, R. Šebesta, Org. Biomol. Chem., 2014, 12, 132.
A. Almássy, A. Škvorcová, B. Horváth, F. Bilčík, V. Bariak, E. Rakovský, R. Šebesta, Eur. J. Org. Chem., 2013, 111.

Socioekonomický a technologický dopad: 

Pochopenie priebehu stereoselektívnych reakcií pomôže vyvinúť efektívnejšie prístupy k syntéze dôležitých chirálnych zlúčenín ako sú napr. liečivá.

Technická časť: 

NWChem, Orca (prípadne Turbomole alebo Gaussian ak by boli dostupné).
Predpokladaný rozsah 50 000 - 100 000 core-hodín.

Prepojenie s grantovými úlohami: 
VEGA 1/0414/16 Stereoselektívne kaskádové reakcie využívajúcej komplementárne katalytické prístupy
Spolufinancovanie: 
1 000.00
Výstupy: 
none