A-SPIKE

Abstrakt: 

Pandemické šírenie ochorenia spôsobeného vírusom SARS-CoV-2 vytvorilo výzvy pre vedeckých pracovníkov z rôznych vedeckých odvetví. Štruktúra tzv. Spike glykoproteínu je jednou z nich. Tento proteín zabezpečuje vniknutie RNA vírusu do bunky hostiteľa. Komplexné vedomosti o štruktúre tohto glykoproteínu sú kľúčové pre vývoj rôznych metód, ako proti vírusu bojovať. Doteraz dostupné experimentálne údaje nezahrňujú celú časť glykoproteínu. Cieľom tohto projektu je získať štrukturálne údaje o celom glykoproteíne.

Odbor: 
teoretická biofyzika
Vedecká časť: 

Cieľom tohto projektu je urobiť hodnovernú predikciu údajov o komplexnej štruktúre glykoproteínu
na báze metód homologického modelovania a molekulovej dynamiky.

Socioekonomický a technologický dopad: 

Poznatky o komplexnej štruktúre Spike proteínu, hoci aj získané pomocou teoretických metód, môžu pomôcť pri vývoji nových metód pri boji proti šíreniu ochorenia spôsobeného koronavírusom SARS CoV=2.

Technická časť: 

NAMD, 100 core-hodín cca.

Spolufinancovanie: 
200.00
Výstupy: 
none