Odhad výpočtových kapacít pre veľké domény v numerickom modelovaní počasia pomocou WRF

Abstrakt: 

Numerická predpoveď počasia je pri dostatočne jemnom časo-priestorovom rozlíšení výpočtovo náročná úloha. Ťažko sa dá dopredu odhadnúť množstvo výpočtových kapacít, ktoré sú potrebné. Projektom sa snažíme o zlepšenie odhadu.

Spoluriešitelia: 
Odbor: 
Meteorológia, Numerická matematika
Vedecká časť: 

Odhad škálovateľnosti numerickej predpovede počasia pomocou WRF 4.0 pre oblasti vo veľkosti polovice Európy a jemným rozlíšením. V projekte budeme postupne testovať rôzne kombinácie počtov nódov a jadier a sledovať zmenu výpočtového času.

Socioekonomický a technologický dopad: 

Zlepšenie odhadu hardvérových nárokov na efektívny výpočet vývoja počasia na veľkých škálach.

Technická časť: 

Do 1000 core-hodín.

Spolufinancovanie: 
0.00
Výstupy: 
none