Schválené projekty

Názov projektu Zodpovedný riešiteľzoradiť zostupne Pracovisko Spoluriešitelia
ALLEGRO Radoslav Zajac VUJE, a.s.
Melting point depression in nano-layered structures Fitting of cross-interface pair potentials to DFT models of the materials interfaces Andrej Antušek Materiálovotechnologická fakulta STU
Ab initio calculations of NMR shielding constants in water cation clusters Andrej Antušek Materiálovotechnologická fakulta STU
Dirac support Radovan Bast Ústav anorganickej chémie SAV
IBM1 Robert Blackmore IBM
Vypocty elektonovej struktury a molekulova dynamika komplexnych systemov Lukáš Bučinský Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Modelovanie neutrálnych a iónových klastrov (Be)n, CsxHy, (La)n a atmosféricej chémie jódu Ivan Černušák Prírodovedecká fakulta UK Mária Sudolská, Michal Novotný, Sarah Khanniche
Testovaci projekt Lukáš Demovič Výpočtové stredisko SAV
Vyšetrovanie vlastností nitridov prechodných kovov Dominika Vlčková Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Štúdia registrov sivvp gabriel fazekas Rektorát STU Peter Hanzel

Stránky