Schválené projekty

Názov projektu Odbor Zodpovedný riešiteľ Spoluriešitelia
Senzitizéry na báze benzotiazolu a tiazol-kondenzovaných heterocyklov pre fotovoltaické aplikácie materiálová chémia Peter Hrobárik
Elektronova struktura organo-metalickych komplexov a malych molekul s heteroatomani teoreticka a vypoctova chemia Vladimir Sladek
Vlastnosti a katalytická účinnosť chirálnych metalocénov organická chémia Radovan Šebesta
Funkcionalizácia ílových minerálov netradičnými organickými surfaktantmi teoretická chémia Peter Škorňa Daniel Moreno, Eva Scholtzová
Advanced Superconducting Motor Experimental Demonstrator Electrical Engineering; Computational Physics Enric Pardo Enric Pardo, Milan Kapolka
CON@SK.PL - Transboundary ecological connectivity – modelling landscapes and ecological flows geografia a environmentalistika Robert Pazúr
Noncovalent Interactions by 1-Determinant Fixed-Node Diffusion Monte Carlo Chemical Physics Matúš Dubecký Vladimir Kolesar
Modelovanie rýchleho chladenia komplexných kovových zliatin Chemická fyzika Ján Škoviera
SERCA Computational biophysics Magdaléna Majeková Yoel Rodriguez
Effect of hydration on the reactivity of iodine compounds Theoretical chemistry Ivan Černušák Sarah Khanniche
Približné metódy zahrnutia disperzných interakcií v rámci DFT teoretická chémia, fyzika tuhej fázy Tomáš Bučko
Immunogenic sites of intrinsically disordered proteins Výpočtové stredisko SAV, Odbor vysokovýkonnej výpočtovej techniky Rostislav Škrabana Ondrej Cehlar, Radovan Dvorsky
Atómová štruktúra a mechanizmus stability kvázikryštálov Fyzika materiálov Marek Mihalkovic
Nové fázy a fázové prechody v kondenzovaných látkach Fyzika kondenzovaných látok Roman Martoňák Oto Kohulák, Dušan Plašienka, Ondrej Tóth, Milan Vraník, Dominika Vlčková
Presné kvantovo-chemické štúdium nekovalentných interakcií kvantová chémia; počítačová chémia, chemická fyzika Michal Pitoňák Denisa Suchá, Daniel Labanc, Miroslav Melicherčík, Pavel Neogrády
Chirálne zlúčeniny prechodných prvkov so zameraním na vanád: interakcia experimentu a teórie pri syntéze a charakterizácii. Chemická Fyzika Ján Šimunek Jozef Noga, Stanislav Keďžuch, Róbert Gyepes, Matej Veis
Nové kovové materiály na účinnú katalýzu chemických reakcií Fyzika materiálov, fyzikálna chémia Marián Krajčí Vladislav Blšták
Identifikácia a charakterizácia potenciálu lokálnych efektov pomocou robustného numerického modelovania seizmického pohybu fyzika Zeme - seizmológia Jozef Kristek Andrej Cipciar, Svetlana Stripajová, Martin Galis
SiNaCrys Condensed Matter Physics Ivan Stich René Derian, Kamil Tokár, Ján Brndiar, Róbert Turanský, Krisztian Palotas
Properties of molecules and clusters from the first principles calculations quantum chemistry Andrej Antušek Filip Holka, Martin Sulka
Quantum modelling of structural and electronic properties of solids condensed matter physics Roman Martoňák Dušan Plašienka, Oto Kohulák, Juraj Hašík
Druhová a genetická diverzita - k lepšiemu pochopeniu evolúcie Botanika Dušan Senko Karol Marhold, Daniel Jablonski, Jozef Vivoda
Modelovanie chémie cézia, kadmia, molybdénu a jódu teoretická a počítačová chémia Ivan Černušák Michal Novotný, Sarah Khanniche, Katarina Sulkova
COMPLEX chémia Martin Breza