Schválené projekty

Názov projektu Odbor Zodpovedný riešiteľ Spoluriešitelia
Foto-elektro katalýza pre selektívnu aktiváciu organických molekúl organická chémia Michal Májek
GoceNumeris Aplikovaná matematika Marek Macák
DFTPorositySintering thermophysics Vlastimil Boháč
Simulácia šírenia trhliny v keramickom materiáli na báze Si3N4 Teoretická a počítačová chémia Marián Gall
Riešenie kombinatorických problémov pomocou SAT-solverov Teoretická informatika Ján Mazák
Novel inorganic compounds from ab initio Solid state physics & chemistry Mariana Derzsi Matej Uhliar, Kamil Tokár, Sankari Sampath, Michaela Gašpárková, Diana Fabušová
3D integrované modelovanie litosférických štruktúr Geofyzika Jan Vozar
Referenčné výpočty vlastností, interakcií a reaktivity chemických systémov Chémia Martin Blaško Andrej Antušek, Lukáš Paštéka
Liekové formy (rozpad a rozpúšťanie a rozpúšťanie aktívnej látky) biofyzika, farmácia, numerická matematika Pavol Zlatoš stefan Horkovics-Kovats
Automatické sledovanie dopravy v nočných podmienkach s využitím neurónových sietí Informatika Viktor Kocur
Mechanisms of ryanodine receptor activation biofyzika, molekularna fyziologia Alexandra Zahra... Bogdan Iaparov, Magdaléna Majeková
Štúdium vplyvu lokálnych a nelokálnych interakcií na koexistenciu kvantových fáz s rôznymi parametrami usporiadania Fyzika kondenzovaných látok Pavol Farkasovsky
Senzitizéry na báze benzotiazolu a tiazol-kondenzovaných heterocyklov pre fotovoltaické aplikácie materiálová chémia Peter Hrobárik
Elektronova struktura organo-metalickych komplexov a malych molekul s heteroatomani teoreticka a vypoctova chemia Vladimir Sladek
Vlastnosti a katalytická účinnosť chirálnych metalocénov organická chémia Radovan Šebesta
Funkcionalizácia ílových minerálov netradičnými organickými surfaktantmi teoretická chémia Peter Škorňa Daniel Moreno, Eva Scholtzová, Eleni Gianni
Advanced Superconducting Motor Experimental Demonstrator Electrical Engineering; Computational Physics Enric Pardo Enric Pardo, Milan Kapolka, Anang Dadhich, Asef Ghabeli
CON@SK.PL - Transboundary ecological connectivity – modelling landscapes and ecological flows geografia a environmentalistika Robert Pazúr
Noncovalent Interactions by 1-Determinant Fixed-Node Diffusion Monte Carlo Chemical Physics Matúš Dubecký Vladimir Kolesar
Modelovanie rýchleho chladenia komplexných kovových zliatin Chemická fyzika Ján Škoviera
SERCA Computational biophysics Magdaléna Majeková Yoel Rodriguez
Effect of hydration on the reactivity of iodine compounds Theoretical chemistry Ivan Černušák Sarah Khanniche
Približné metódy zahrnutia disperzných interakcií v rámci DFT teoretická chémia, fyzika tuhej fázy Tomáš Bučko halima said, Monika Gesvandtnerova, Namrata Jaykhedkar
Immunogenic sites of intrinsically disordered proteins Výpočtové stredisko SAV, Odbor vysokovýkonnej výpočtovej techniky Rostislav Škrabana Ondrej Cehlar, Radovan Dvorsky
Atómová štruktúra a mechanizmus stability kvázikryštálov Fyzika materiálov Marek Mihalkovic Eva Pospíšilová
Nové fázy a fázové prechody v kondenzovaných látkach Fyzika kondenzovaných látok Roman Martoňák Oto Kohulák, Dušan Plašienka, Ondrej Tóth, Milan Vraník, Dominika Vlčková, Martin Konôpka, Marián Rynik
Presné kvantovo-chemické štúdium nekovalentných interakcií kvantová chémia; počítačová chémia, chemická fyzika Michal Pitoňák Denisa Suchá, Daniel Labanc, Miroslav Melicherčík, Pavel Neogrády, Miroslav Medved
Chirálne zlúčeniny prechodných prvkov so zameraním na vanád: interakcia experimentu a teórie pri syntéze a charakterizácii. Chemická Fyzika Ján Šimunek Jozef Noga, Stanislav Keďžuch, Róbert Gyepes, Matej Veis
Nové kovové materiály na účinnú katalýzu chemických reakcií Fyzika materiálov, fyzikálna chémia Marián Krajčí Vladislav Blšták
Identifikácia a charakterizácia potenciálu lokálnych efektov pomocou robustného numerického modelovania seizmického pohybu fyzika Zeme - seizmológia Jozef Kristek Andrej Cipciar, Svetlana Stripajová, Martin Galis
SiNaCrys Condensed Matter Physics Ivan Stich René Derian, Kamil Tokár, Ján Brndiar, Róbert Turanský, Krisztian Palotas
Properties of molecules and clusters from the first principles calculations quantum chemistry Andrej Antušek Filip Holka, Martin Sulka, Matej Uhliar, Radovan Bujdák
Quantum modelling of structural and electronic properties of solids condensed matter physics Roman Martoňák Dušan Plašienka, Oto Kohulák, Juraj Hašík, Martin Konôpka
Druhová a genetická diverzita - k lepšiemu pochopeniu evolúcie Botanika Dušan Senko Karol Marhold, Daniel Jablonski, Jozef Vivoda
Modelovanie chémie cézia, kadmia, molybdénu a jódu teoretická a počítačová chémia Ivan Černušák Michal Novotný, Sarah Khanniche, Katarina Sulkova, Tomáš Bučko
COMPLEX chémia Martin Breza